Pleks Panel + Nginx Kullanılan Sunucularda Gzip ile Hızlanın
17 Kas, 2018 1:16 tarihinde eklendi

Pleks Panel + Nginx Kullanılan Sunucularda Gzip ile Hızlanın

Pleks Panel + Nginx Kullanılan Sunucularda Gzip ile Hızlanın

Nginx Sayfa Hızını Optimize Etmek İçin Gzip Modülünü Etkinleştirme

1.) nano /etc/nginx/nginx.conf doyasını nano yardımı ile açıyoruz aşağıdaki kodları buluyoruz.


#gzip on;
#gzip_disable "MSIE [1-6]\.(?!.*SV1)";

2.) Yukarıda yazan yeri silip yerine aşıdaki kodları yazıyoruz.


gzip on;
gzip_comp_level 2;
gzip_http_version 1.0;
gzip_proxied any;
gzip_min_length 1100;
gzip_buffers 16 8k;
gzip_types text/plain text/css application/x-javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
gzip_disable "MSIE [1-6].(?!.*SV1)";
gzip_vary on;

3.) SSH üzerinden aşağıdaki komut ile Nginx hizmetlerini yeniden başlatıyoruz.

service nginx restart

4.) Daha sonra ftp programı ile gzip aktif etmek istediğimiz sitenin .htaccess dosyasına aşağıdaki komutları yapıştırıyoruz.

< ifModule mod_gzip.c>
mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
< /ifModule>

5.) https://checkgzipcompression.com/ adresinden işlemi doğru yapı yapmadığınızı kontrol edebilirsiniz.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *